Zadzwoń: +48 607 567 511

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Walczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APW Nieruchomości Anna Walczak z siedzibą w Świnoujściu.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a-c RODO w celu zawarcia przez Ciebie umowy oraz ciążących przy tym obowiązków prawnych i umownych stron tej umowy, obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego i wystawiania dokumentów księgowych.
3. Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach prawa w związku z zawartą przez Ciebie umową.
4. Masz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych, do sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania oraz ich ,,zapomnienia,,.
5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.